Sprawa alimentów a finanse

Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Dlatego po rozwodzie sprawa się bardzo komplikuje. Niestety nie tak łatwo jest ustalić takie zasady, które by zadawalały w tym względzie obie strony. Może się okazać, że pojawiają się różne problemy, które powodują, że niestety przyznanie alimentów nie będzie taka prostą sprawą.

Czy alimenty mogą stanowić finansowy kompromis?

Tutaj więc liczą się różne czynniki, jakie zawsze sąd musi wziąć pod uwagę. Trzeba dokładnie zbadać taką sytuację. Jako że coraz więcej małżeństwa się rozpada, coraz więcej też małżeństwa, pod których opieką są małoletnie dzieci – tego typu kwestie są poważnym problemem społecznym. Często w sadach toczą się długotrwałe batalie o przyznanie alimentów. Może się okazać, że nie tak łatwo jest w tym względzie znaleźć jakiś kompromis. To dlatego, ze rodzice mają w tym odmienne interesy. Ta strona, która będzie sprawować codzienną opiekę nad dzieckiem, będzie ponosić jego koszty utrzymania, osoba, która ma płacić alimenty, musi w tych kosztach więc uczestniczyć.

Alimenty dla dzieci

Ten obowiązek finansowego utrzymania dziecka musi się więc po równo rozkładać. Jeszcze trudniej jest, gdy np. jedna ze stron nie pracuje, na ogół jest to matka, która nie podejmuje pracy – w przypadku matek samotnie wychowujących kilkoro szczególnie, małych dzieci, powrót do pracy może być utrudniony. Dlatego tutaj także ważne jest, by drugi rodzic odpowiednio łożył na utrzymanie tych dzieci. Jednak jak się okazuje, zdecydowana większość lub nawet prawie wszystkie osoby, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, nie płacą wcale lub płacą bardzo nieregularnie, mają zaległości. Często jest to też spowodowane trudną sytuacją na rynku pracy i zarobkami. Tutaj więc mogą z tego tytułu wynikać problemy. Jest też inny powód – te zarobki są celowo zaniżane, część lub nawet całość zarobków jest ukrywana – po prostu taka osoba obłożona tym obowiązkiem alimentacyjnym rezygnuje z pracy legalnej.

Ściąganie należności dla strony wychowującej dziecko

Teoretycznie więc organa państwowe nie mają możliwości ściągania od niego takich zaległości. Taka osoba musi mieć jednak świadomość tego, że ściąganie zaległości alimentacyjnych przez państwo jest bardzo skuteczne, tak więc jeśli kiedykolwiek ta osoba podejmie pracę legalną, to nie uniknie go ta egzekucja,. Poza tym to taki dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem, nierzadko jest tak, że właśnie zaległości alimentacyjne są powodem do egzekucji komorniczych. Tutaj nie jest tak, że to matka dziecka się tym zajmuje – ona otrzymała na to dziecko pieniądze od państwa, zaś państwo, korzystając ze sowich organów, jak choćby instytucja komornika, ściąga te zaległości na wszystkie sposoby. Tak więc zaleganie z alimentami może dla takiej osoby się okazać nieszczególnie dobrym rozwiązaniem na dłuższa metę. Dlatego tutaj trzeba dobrze to określić i przemyśleć, czy takie postępowanie ma sens na dłuższą metę. To może się okazać dla takiej osoby gwoździem do trumny, gdy na takich osobistych rozrachunkach między matka a ojcem dziecka, cierpi właśnie najbardziej to dziecko.

Jeśli jesteś osobą, która jest zainteresowana wznowieniem lub otwarciem sprawy o alimenty, sugerujemy zapoznać się z ofertą tej kancelarii —> adwokat alimenty Łabentowicz. Pamiętajmy, że pomoc ze strony adwokatów może stanowić o przyznaniu funduszy, które pomogą dziecku właściwie rozwijać się.