Bezpieczeństwo w polskich bankach

heap of coins close upDzięki dostosowaniu naszego prawa do regulacji unijnych państwo zaczęło gwarantować bezpieczeństwo naszych oszczędności trzymanych w bankach i to do wysokości aż 100 000 euro. Klienci banków nie mają, czego się obawiać gdyż nad bezpieczeństwem ich oszczędności czuwa wiele instytucji, które mają za zadanie dbać, aby żadne niepokojące zjawiska nie zagrażały systemowi.

Gdy nastąpi taka potrzeba owe instytucje mogą interweniować i np. wymusić zaprzestanie działań, które są sprzeczne z dobrem klienta i banku. Sprawia to, że banki stają się wiarygodnymi instytucjami finansowymi, a także daje klientom pewność dużo lepszej ochrony ich kapitału w porównaniu do innych podmiotów finansowych.

W zasadzie działalność banków na polskim rynku regulują dwa akty prawne. Jest to Prawo bankowe i Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Już sam proces tworzenia banku wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia. Takie pozwolenie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Uzyskanie licencji wiąże się z bardzo rygorystycznymi wymogami odnośnie kapitału i tak np., jeśli chodzi o banki komercyjne kapitał, który zostanie wniesiony przez założycieli nie może być mniejszy niż 5 000 000 euro. Inaczej sytuacja ma się w przypadku banku spółdzielczego tutaj kwota ta wynosi 1 000 000 euro.

Aby nadzór finansowy zgodził się na utworzenie banku, sprawdza się czy spełnione są wymogi organizacyjne, czyli takie jak wyposażenie pomieszczeń, w których trzymane będą depozyty.

KNF dba, aby rynek bankowy był stabilny i działał prawidłowo, czyli troszczy się np. o płynność i przejrzystość tegoż sektora finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje również poważniejszymi instrumentami i tu np. może wydać decyzję zlecającą usunięcie wszelkich nieprawidłowości poprzez podjęcie odpowiednich kroków.

Komercyjne banki charakteryzuje dużo większe bezpieczeństwo niż tzw. SKOKi gdyż państwo nie ma prawa ingerowania w działalność tych instytucji w przeciwieństwie do zwykłych banków.