BIK i wykreślenie danych z rejestru dłużników

Potrzeba powstania biura informacji kredytowej powstała ponad 20 lat temu. Wraz z rozwijającym się kapitalizmem pojawiało się coraz więcej osób, które nie spłacały stale bądź okresowo swoich zobowiązań. 29 października 1997 roku powstało Biuro Informacji Kredytowej w takiej formie, w  jakiej istnieje do dzisiaj.

Kto i jak korzysta z BIKu?

Z BIKu najczęściej korzystają banki, które udzielają kredytów. Dzięki informacjom tam zawartym mają całościową historię kredytową osób, które planują zaciągnąć kredyt. Niezależnie od rodzaju kredytu banki mogą zasięgnąć w  BIKu informacji dotyczących rzetelności w spłacaniu zobowiązań. Z rejestrem BIK współpracują prawie wszystkie banki komercyjne oraz bardzo duża część skoków.

Informacja jaką można uzyskać dotyczy ilości zobowiązań kredytowych, ich rodzaju, wysokości poszczególnych rat kredytów, terminów i spłat oraz przeterminowaniu rat. Takie informacje są potrzebne bankom do podjęcia decyzji o udzieleniu bądź nie udzieleniu  kredytu klientowi.

BIK jednak może się przydać także przedsiębiorcom. Dzięki temu mają oni pewność, że ich kontrahenci biznesowi są rzetelni w spłacaniu swoich zobowiązań, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że współpraca będzie układała się pomyślnie.

Dla użytkowników biznesowych BIK udostępnił platformę komputerową, dzięki której informacje wprowadzane są online i od razu są widoczne dla wszystkich zainteresowanych.

Z usług BIKu skorzystać mogą także osoby fizyczne, które chcą dostać raport na temat własnej osoby. Taki raport może zawierać różne dane, w zależności od zamówionej opcji.  Komu może się on przydać? Na pewno osobom,które zamierzają starać się o kredyt mieszkaniowy czy inny kredyt,gdzie trzeba zainwestować własne środki (zadatek) przed sprawdzeniem przez bank nasze historii kredytowej. Jeśli raport z BIKu będzie korzystny, bez niepokojących informacji, nasze prawdopodobieństwo otrzymania kredytu mocno wzrasta. Pamiętać należy, że raport trzeba zamawiać z pewnym wyprzedzeniem, gdyż nie dostaje się go od ręki. Aktualny cennik raportów znajduje się na stronie internetowej.

Zadłużenie – znajdź niewiarygodny podmiot

Przedsiębiorcy, którzy obracają wielkimi pieniędzmi szukają wiarygodnych partnerów do współpracy i kontrahentów, którzy będą wobec nich solidni i lojalni. W przeszłości można było opierać się na opinii innych, którzy mieli już do czynienia z konkretną firmą czy inwestorem. Nie były natomiast dostępne narzędzia, które rzetelnie oceniałyby możliwości finansowe i uczciwość przedsiębiorstw, z którymi chcemy robić interesy.

Dług pieniężnty

Kiedy dziś przedsiębiorca decyduje się na współpracę z firmą, o której nie ma żadnych opinii i rekomendacji, może skorzystać z Krajowego Rejestru Dłużników – olbrzymiej bazy, w której zamieszczone są informacje na temat firm i osób prywatnych, które zalegają z opłacaniem faktur bądź ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Są tam również zamieszczone wiadomości dotyczące kontrahentów wzorowych, którzy nigdy nie mieli problemów z wypłacalnością. Aby wpisać kogoś do KRD, muszą być spełnione pewne warunki. W momencie, gdy dłużnik spłaci zadłużenie bądź wpisanie go na listę było pomyłką, dane zostają zaktualizowane.

Inną bazą, w której znaleźć można informacje o nierzetelnych firmach jest elektroniczny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego. Kontrahent może zostać umieszczony w tej bazie na wniosek wierzyciela bądź z urzędu (na wniosek sądu). Po zapłaceniu zobowiązań dłużnik może wnieść o wykreślenie go z rejestru, ale może to nastąpić dopiero w momencie uregulowania długu.

Osobom, które mają wątpliwości co do potencjalnych klientów, może przyjść z pomocą również Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja ta gromadzi informacje dotyczące historii kredytowych i aktualnych zobowiązań finansowych podmiotów, które korzystają z usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz banków. Dane osoby, która zaciągnęła kredyt są przetwarzane do momentu, w którym zobowiązanie wygasa, a wpłaty były dokonywane terminowo.