Doradztwo podatkowe od podszewki – tłumaczy najważniejsze zagadnienia

Jak zostać doradcą podatkowym?

Osoby, które lubią same decydować o tym, kiedy i jak długo chcą pracować, lubią kontakt z ludźmi i posiadają umiejętność analitycznego myślenia, powinny zastanowić się nad podjęciem kariery na stanowisku doradcy podatkowego. Zawód ten jest zaliczany do grupy wolnych profesji zaufania publicznego. Jak podpowiada nazwa profesji, doradca podatkowy zajmuje się szczegółowymi i wnikliwymi poradami udzielanymi klientom na temat ubezpieczeń. Z porad tych korzystać mogą zarówno osoby objęte obowiązkiem podatkowym, jak i inkasentom, którzy zajmują się pobieraniem podatków. Jednak nie tylko teoretyczne doradztwo jest przedmiotem działań doradcy podatkowego. Do jego obowiązków zaliczyć można również wypełnianie i składanie zeznań podatkowych,przygotowywanie i prowadzenie ksiąg podatkowych, a także wszelkiego rodzaju ewidencji podatkowych.

Nie jest jednak tak łatwo zostać doradcą podatkowym. Nie wystarczy, ot tak, poszukać sobie oferty pracy pod nazwą „praca doradca podatkowy” i zgłosić swoją chęć aplikacji na stanowisko. Kandydat musi spełniać pewne wymogi formalne – w końcu ma on prowadzić bardzo odpowiedzialną działalność, a klienci powinni darzyć go pełnym zaufaniem. Przede wszystkim należy dysponować wpisem na liście doradców podatkowych, którą prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Osoby fizyczne, które chcą znaleźć się na tej liście, muszą posiadać wyższe wykształcenie z dziedziny ekonomii lub prawa. Muszą też odznaczać się zaawansowaną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa podatkowego.

Doradca podatkowy i jego umiejętności

Jeśli zdobędziemy potrzebne kwalifikacje, poszukajmy dobrego pracodawcy – np. Ernst and Young . Jest to firma o bardzo mocnej pozycji na rynku, która specjalizuje się właśnie w dziedzinie doradztwa podatkowego, a także audytu, doradztwa biznesowego oraz transakcyjnego. Klienci korzystający z usług firmy Ernst and Young mogą liczyć na osiągnięcie wysokiego potencjału i maksymalnej wydajności pracy. Praca dla takiej firmy może okazać się satysfakcjonującą, pełną wyzwań i dobrze płatną przygodą.

W czym może pomóc doradca podatkowy? Na przykład w rozliczeniach kadrowo-płacowych

Zwykle, aby każde przedsiębiorstwo funkcjonowało bez zarzutu jego właściciel zatrudnia kilka lub nawet kilkanaście osób. W zawiązku z tym, wszyscy pracodawcy każdego miesiąca mają mnóstwo dodatkowych obowiązków związanych z rozliczeniami kadrowo-płacowymi. Istnieje jednak możliwość powierzenia obsługi kadrowo płacowej wykwalifikowanym w tym kierunku firmom. Wówczas każdy pracodawca będzie miał pewność, że jest w posiadaniu wszystkich koniecznych mu dokumentów związanych z zatrudnianymi osobami, jak również tego, że wszelkie niezbędne wyliczenia płacowe są wykonane prawidłowo i w terminie.

Firmy zajmujące się usługami kadrowo-płacowymi oferują szereg usług. Z zakresu płac jest to między innymi sporządzanie comiesięcznych list płac, prowadzenie rozliczeń delegacji, przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, obsługa rozliczeń ZUS, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę, rocznych informacji o dochodach, a także rocznego obliczenia podatku.

Jeśli natomiast chodzi o usługi kadrowe, to każdy pracodawca może liczyć na pomoc w zakresie: sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników włączając w to urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencje urlopów, a także przygotowywanie oraz wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych pracownikom (np. zaświadczenia o zarobkach), aktualizacja rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników, informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej.

Jak więc widać, każdy pracodawca może zostać zwolniony z mnóstwa koniecznych do wykonania czynności, które niestety nie należą do łatwych. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego rodzaju zadań profesjonalistom, zwłaszcza jeśli firma zatrudnia kilkanaście osób.

Doradca podatkowy dla firm musi wykorzystywać zaawansowane programy księgowe

Im większa firma, tym większe w niej zamieszanie związane z rozliczeniami finansowymi. Rośnie liczba zamówień, zleceń, wydatków, kosztów i przychodów. Zmieniają się wielkości premii. To wszystko trzeba jakoś nadzorować poprzez biuro księgowe wyposażone w odpowiednie programy przyspieszające wyliczenia tego typu.

Na początku by to ogarnąć wystarczają odpowiednie programy księgowe, w których wprowadza się w odpowiednie rubryki i tabele informacje na temat wpłat i wypłat. Zaznacza się odpowiednie opcje dotyczące rodzaju opodatkowania i ewentualnych ulg. Uzupełnia dane kontrahentów typu NIP i REGON. Później jednak to wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli.

Co jednak robić, gdy to wszystko wymknie się spod kontroli? Można sięgnąć po jeszcze bardziej zaawansowane programy księgowe i rachunkowe, ale można jednak zamiast tego skorzystać z pomocy specjalistów. Dlatego zatrudnia się księgowego, który się tym wszystkim zajmie. I ten liczy, przelicza, rachuje, kontroluje przepływ środków.

Aż nagle się okazuje, że to również za mało. Wtedy w grę wchodzi biuro rachunkowe Warszawa (ot, taka nazwa), którego usługi księgowe dla firm pozwolą wreszcie zapanować nad chaosem liczb i cyfr. To w mig zaczyna zajmować się fakturami i deklaracjami podatkowymi. Doradza gdzie można skorzystać z ulg, a gdzie coś odpisać. Przypomina, gdzie trzeba zapłacić podatek i do kiedy, aby na czas został on uregulowany.

Oczywiście zazwyczaj biuro rachunkowe też wykorzystuje programy księgowe i finansowe w celu dokładniejszego przeanalizowania danych. Tyle, ze korzysta z już naprawdę eksperckich narzędzi, często wymagających odpowiedniej wiedzy co i gdzie wprowadzić oraz zasypane oznaczeniami, które tylko zawodowy pracownik tego typu biur może rozszyfrować.

Unijne dotacje – czy doradca podatkowy może pomóc w przygotowaniu wniosków?

Kwestia rozliczenia wniosków unijnych nie należy do najłatwiejszych. Jednakże można skorzystać z pomocy przedsiębiorstw, które takimi sprawami zajmują się zawodowo, zakres ich usług obejmuje znacznie więcej, bowiem często można również liczyć na pomoc w sprawie podatków, włączając w to również przygotowywanie deklaracji VAT.

Istnieją również firmy, które trudnią się wyłącznie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków unijnych. Powierzając swój projekt takiemu właśnie przedsiębiorstwu z pewnością wszystko będzie odpowiednio prowadzone. Kiedy już więc przyznana zostanie dotacja, koniecznie trzeba rozliczyć projekt. Procedura ta związana jest z wykazaniem rzeczywiście wykonanych zadań, które często znacznie odbiegają od tego, co zostało zawarte w planie dołączonym do wniosku.

Osoby starające się o dotację unijną powinny mieć świadomość, że rozliczanie się z projektu, który po części finansowany był pieniędzy unijnych polega na udokumentowaniu wszystkich wykonanych zadań, poniesionych kosztów i nie tylko. Warto więc zapoznać się z tym, jak odpowiednio prowadzić dokumentację projektu, a także jak należy go później rozliczyć. Przede wszystkim trzeba gromadzić wszelkie dokumenty związane z zakupami na bieżąco. Wówczas rozliczenie nie przysporzy zbyt wielu kłopotów. Dokumenty niezbędne do procesu rozliczenia to wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji projektu.

Jednak powierzając swój wniosek unijny profesjonalistom, możemy liczyć na dodatkowe wsparcie, na przykład wszystkie gromadzone dokumenty na pewno zostaną sprawdzone pod kątem założeń projektu. Co więcej zostaną przygotowane opisy dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu, a także istnieje możliwość sporządzenia wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie.

Każdy początkujący przedsiębiorca powinien skorzystać z pomocy profesjonalistów, wówczas osiągnięcie sukcesu, czyli uzyskanie dotacji unijnej będzie znacznie łatwiejsze i bardziej realne. Nieoceniona będzie również pomoc przy rozliczaniu wniosku.

Wsparcie dla tego artykułu: doradztwo podatkowe ALFASystem – wygodne rozwiązania dla przedsiębiorstw.