Błędy związane z inwestowaniem

stockvault-financial-health113835Inwestując przeznaczamy pewną część posiadanych przez siebie oszczędności na realizację pomysłów, które w przyszłości pomogą przynieść nam zysk. Skuteczność w zarządzaniu naszym kapitałem, jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala nam na spełnienie życiowych planów i podnosi nasze samopoczucie. W tym celu kupujemy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, akcje na giełdzie papierów wartościowych lub też aktywa które przynoszą nam zysk w postaci czynszów, odsetek itp.

Dla oszczędności czasu, korzystamy przy tym z różnych serwisów transakcyjno – informacyjnych (STI), które ułatwiają nam szybki i łatwy sposób na zarządzanie inwestycjami.
Lokowanie pieniędzy trafnie i w przemyślany sposób ma duży wpływ na naszą sytuację finansową w przyszłości.

Decydując się na inwestowanie, często większość ludzi popełnia wiele błędów, które skutkują porażką i utratą niekiedy gromadzonego przez lata kapitału. Powodem takiego stanu rzeczy jest częste mylenie popularnych inwestycji z dobrymi i pogoń za trendami, a przeważnie to co modne w inwestowaniu nie zawsze w dłuższym okresie okazuje się dochodowe.
Kilka lat temu na rynku panowała moda na inwestowanie w małe i średnie spółki i jak w 2007 roku były na szczycie, tak w 2009 indeks MIDWIG obrazujący zmiany kursów tych spółek spadł ponad 70 %. Takich przykładów na to, że ulegając modzie czy popularności w inwestowaniu, można dużo stracić jest wiele.

Ale to nie jedyny powód naszych częstych niepowodzeń, ponieważ wiele błędów w decyzjach inwestycyjnych wynika z tak zwanego efektu predyspozycji. Czyli tendencję do szybkiego sprzedawania walorów, których ceny wzrosły i czekając na lepszy czas przetrzymywania tych których odnotowujemy straty. Również efekt ten dotyczy kupowania akcji blisko szczytu hossy, skuszeni możliwością zysku i zachęceni popularnością tej formy inwestycji, często nie reagujemy na pierwsze negatywne informacje i później nawet gdy argumenty te są nam prezentowane to lekceważymy je tylko dlatego by uniknąć decyzji sprzedaży i realizacji spłaty.

Inwestowaniu na rynkach finansowych towarzyszą silne emocje i często ulegając presji czy modzie, podejmujemy złe i niekorzystne decyzje, czego efektem jest czasami dużo chudszy portfel.