Wdrażanie zasad norm ISO – jak ułatwić sobie ten proces?

Rozwój gospodarki na świecie z roku na rok stale postępuje i z pewnością ten trend się nie zmieni. Z tego względu konieczne było wprowadzenie pewnych rozwiązań, które pomogą firmom dążyć do osiągnięcia pewnych zamierzonych sukcesów i celów. Normy ISO to właśnie tego typu rozwiązanie, które zapewnia wiedzę niezbędną organizacjom do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Normy te pomagają tworzyć niezbędne narzędzia, dzięki którym każda firma stanie się bardziej nowatorska i produktywna. Mogą one dotyczyć bardzo wielu różnych obszarów działalności i pozwalać w dużo lepszy sposób zarządzać działalnością firmy. Z tego względu warto wiedzieć, jakie są najpopularniejsze normy ISO, jak wygląda ich wdrażanie oraz w jaki sposób można ułatwić sobie ten proces.

Jakie są najpopularniejsze normy ISO?

International Organization for Standardization (ISO) to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne. Jest to instytucja niezależna, która zajmuje się tworzeniem uniwersalnych standardów oraz norm branżowych. Jej głównym celem jest zapewnienie spójności w sposobie działania firm na całym świecie, zapewniając tym samym konsumentom usługi i produkty najwyższej jakości. Normy te są publikowane w celu wspierania organizacji we wdrażaniu efektywnych systemów zarządzania w realizowanej przez nie działalności. Obecnie opublikowana została ogromna ilość różnych norm ISO, jednak warto w szczególności znać kilka najważniejszych z nich.

Normy ISO 9000 stosowane są w zarządzaniu jakością i systemem funkcjonowania organizacji gospodarczych. Normy z tej grupy definiują tak naprawdę sposób i zasady zarządzania jakością w danej firmie. ISO 9001 odpowiada za System Zarządzania Jakością i jest jednym z najpopularniejszych standardów  stosowanych na całym świecie, ponieważ na ich wdrożenie zdecydowała się już ponad milion różnych organizacji. 

Dzięki wdrożeniu tej normy firma staje się bardziej efektywna i podnosi jakość nie tylko swoich usług i produktów, ale także wszystkich procesów zachodzących podczas jej działalności. Norma ISO 9001 pozwala także zwiększyć przychody oraz zminimalizować koszty funkcjonowania firmy. Dodatkowo firmy, które zdecydowały się na wdrożenie tej normy, cieszą się znacznie większym prestiżem na rynku i zaufaniem klientów oraz kontrahentów.

Normy ISO 14000 definiują System Zarządzania Środowiskiem. ISO 14001 to standard, który może wprowadzić każda firma, a jego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności danego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Działając zgodnie z wymogami tej normy, firma zużywa mniejszej ilości energii oraz wody i minimalizuje ilość wytwarzanych odpadów. Wdrożenie tej normy może skutkować znacznymi oszczędnościami dla firmy, ponieważ zmniejszone zostają koszty działalności związane z zużyciem energii i innych surowców.

Normy 27000 odpowiadają za system zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem procesów cyfryzacyjnych. najważniejszym standardem z tej grupy jest ISO 27001, która pozwala zapewnić ochronę i bezpieczeństwo wszelkich danych finansowych i poufnych w firmie.

Jak wygląda wdrażanie norm ISO?

W celu wdrożenia norm ISO konieczne jest przejście przez kilka ważnych etapów tego procesu. Pierwszym z nich jest oczywiście diagnoza aktualnego sposobu działania firmy pod kątem zgodności z daną normą ISO. Kolejny etap to powołanie zespołu wdrożeniowego oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników poprzez wysłanie ich na przykład na kurs ISO. Po tych etapach przychodzi czas na tworzenie dokumentacji dopasowanej do danej normy ISO. Po jej utworzeniu i sprawdzeniu można zacząć wdrażać system według ustalonego planu działania. 

Prosty program do faktur

Jednym z ostatnich etapów jest przegląd osiągniętych efektów i zgłoszenie do certyfikacji. Uzyskanie certyfikatu polega na przeprowadzeniu audytu i wystawieniu pozytywnej oceny. Jeśli firma spełnia wszystkie wymagania danej normy ISO, to uzyskuje certyfikat.

W jaki sposób można ułatwić proces wdrażania norm ISO?

Z pewnością dużym ułatwieniem w zakresie wdrażania norm ISO jest odpowiednie przygotowanie firmy i pracowników do tego procesu. W tym celu można skorzystać z różnych szkoleń i kursów, które dostarczają obszerną wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania i utrzymywania wymagań zgodnych z daną normą ISO. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje, z pewnością ułatwią wdrażanie nowych rozwiązań i sprawią, że będzie to przebiegało sprawnie i szybko.