Mieszkanie z ogródkiem w Kiełczowie z dopłatą w programie MDM.

Oprócz kredytu mieszkaniowego, umożliwiającego zakup wymarzonego mieszkania z ogródkiem w Kiełczowie na niezwykle urokliwej Alei Lawendowej, możliwe jest również skorzystanie z dofinansowania w ramach programu Mieszkania Dla Młodych. Jakie należy spełniać warunki? Jak przebiega proces ubiegania się o dopłatę?

Mieszkania Dla Młodych – wymagania

Mieszkanie pod WrocławiemPrzed otrzymaniem dopłaty na nabycie nieruchomości, zarówno beneficjenci, jak i dany obiekt musi spełniać określone warunki. O dopłatę starać się mogą zarówno małżeństwa z dziećmi, jak i te bezdzietne, single lub osoby samotnie wychowujące dziecko. Ich wiek nie powinien przekraczać 35 lat. Spełnianie tego kryterium nie jest wymagane w przypadku posiadania trojga lub więcej dzieci.

Wysokość dopłaty zależna jest od sytuacji życiowej beneficjentów, wynosi od 10 do 30%. Trudno jest określić, jaka wysokość dopłaty zostanie przyznana- zależna jest ona od szeregu czynników, jakie muszą zostać wzięte pod uwagę, np. lokalizacja nieruchomości, jej metraż, stan cywilny lub liczba dzieci. Dofinansowanie w ramach programu Mieszkania Dla Młodych otrzymać można na zakup obiektu z rynku pierwotnego, wtórnego, budowę lub zakup domu.

Otrzymana kwota może być uzupełnieniem wkładu własnego przy staraniu się o kredyt na mieszkanie lub pokryć ów wkład w całości. Warunkiem uzyskania dopłaty jest wzięcie kredytu, którego kwota stanowić będzie co najmniej 50% wartości obiektu, a minimalny okres spłaty wyniesie 15 lat. Taka pożyczka musi być wzięta w walucie polskiej. Bank, w którym pobierany będzie kredyt, musi mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Najprościej jest dowiedzieć się, które banki biorą udział w programie MDM, przed wzięciem kredytu. Wniosek o udzielenie dofinansowania można złożyć w kilku bankach, nie jest on wiążący. Następnie można spokojnie podjąć decyzję odnośnie wybór placówki bankowej.

W momencie starania się o przyznanie dopłat, żadna z osób ubiegających się nie może być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.Jeśli osoba starająca się o dofinansowanie wynajmuje mieszkanie, ma ona obowiązek w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy kupna domu lub mieszkania rozwiązać umowę najmu oraz opuścić lokal.

Idealne mieszkanie z ogródkiem w Kiełczowie pod Wrocławiem.

Mieszkania Dla Młodych- formalności 

Formalności, jakie należy dopełnić w ramach otrzymania dofinansowania są niemal takie same, jak przy składaniu wniosku o kredyt. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o przyznaniu kredytu. Tak samo, jak w przypadku udzielania kredytu na mieszkanie, bank sprawdza zdolność kredytową beneficjentów oraz wartość nieruchomości, między innymi na podstawie których określi wysokość dopłaconej kwoty. Inne, przykładowe dokumenty zalecane przez banki:

  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz BGK w wyniku konieczności zwrotu dopłaty
  • Wniosek o wsparcie poprzez spłatę części kredytu
  • Zależnie od placówki, bank może oczekiwać także innej dokumentacji. Warto poprosić o pełen wykaz.
  • Wykaz wymaganych dokumentów oraz poszczególne kryteria mogą ulegać częstej zmianie, dlatego warto śledzić owe zmiany na bieżąco

Mimo, iż przebrnięcie przez cały szereg procedur, jakie należy wypełnić, zanim będzie można wprowadzić się do wymarzonego mieszkania z ogródkiem w Kiełczowie w Alei Lawendowej wydaje się być bardzo trudne, nie warto się zrażać. Z pomocą przychodzą odpowiednie strony internetowe oraz placówki, w których uzyskać można wszelkie potrzebne informacje oraz rozwiać swoje wątpliwości przed przystąpieniem do udziału w projekcie. Strony takie, jak obywatel.gov.pl lub prowadzone w ramach kampanii Mieszkania Dla Młodych będą całkiem dobrym źródłem informacji.