Dlaczego powinniśmy robić sprawozdania finansowe?

Jednym z najważniejszych dokumentów, który każda firma czy instytucja musi sporządzać, jest sprawozdanie finansowe. Wykazuje ono sytuację finansową danej jednostki i można w nim zobaczyć wszystkie działania podjęte przez daną instytucję w pewnym okresie. W tym artykule przypominamy, dlaczego dokładnie sporządza się te sprawozdania, czyli do czego one służą oraz piszemy o tym, co jeszcze warto na ich temat wiedzieć.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

W celu zdefiniowania sprawozdania finansowego warto przypomnieć również inne pojęcie ściśle związaną z kontrolą finansów każdej firmy. Mowa tutaj o księgach rachunkowych, w których zapisuje się wszelkie transakcje i działania związane z finansami danej firmy bądź instytucji. Nowa księga otwierana jest na początku okresu obrotowego czy też wówczas, kiedy firma rozpoczyna działalność lub zmienia nieco swoją postać. Pod koniec okresu obrotowego księgi są zamykane i na ich podstawie, z wykorzystaniem zawartych w nich danych sporządza się sprawozdanie finansowe.

Jest to dokument, w którym zawarte są dane na temat inwestycji, opłat, zakupów, wypłat i innego rodzaju działań finansowych, które wiążą się z finansami danej firmy lub innej placówki zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponieważ w księgach obowiązuje waluta polska oraz język polski, również sprawozdanie finansowe jest sporządzane w tym języku. Dokument ten pokazuje, jaka jest sytuacja firmy w danym momencie.

Program księgowy online

Wykorzystując oprogramowanie do faktur online możemy w szybki sposób zweryfikować stan naszych rozrachunków. Takie możliwości daje np. Melpe oferując dodatkowo możliwość weryfikacji kontrahentów – tzw. Biała lista.

Więcej na melpe.pl

W jakim celu przygotowuje się to sprawozdanie?

Mówiąc w najprostszy sposób, sprawozdanie finansowe wykazuje, czy dana firma dobrze prosperuje, jaki jest jej wkład w lokalną czy też ogólnokrajową gospodarkę oraz, czy jest godna zaufania i rzetelna. Osoby zainteresowane współpracą z daną firmą, jej potencjalni klienci czy też instytucje użyczające kredyty chcą znać możliwości i sytuację finansową firmy, aby mieć pełny jej obraz i być w stanie ocenić jej potencjał, a także rzetelność. Jeśli sprawozdanie jest przygotowane dobrze, firma wzbudza zaufanie.

księgowy

Jeśli chodzi o szczegóły, sprawozdanie finansowe jest na pewno ważne dla urzędu skarbowego, do którego należy je wysłać. Instytucja ta musi mieć wgląd do finansów firmy, a jeśli dokument ten nie zostanie do niej wysłany, ma prawo nałożyć za to karę. Sprawozdanie jest również kluczowe dla banków użyczających kredytów. Tak jak w przypadku osób prywatnych, również firmy muszą wykazać, że są wypłacalne, czyli że ich sytuacja finansowa jest stabilna. Dokument ten jest wówczas kluczowy, ponieważ wykazuje szczegółowe informacje na temat finansowych działań firmy.

W każdym sprawozdaniu musi znajdować się informacja na temat zysków i strat firmy w danym okresie, a także na temat planów rozwoju. Jest to ważne, między innymi, dla osób chcących nawiązać współpracę z daną instytucją. Rzetelne dane wskazują, że firma szczerze opisuje swoje działania i że ma plan na to, jakie działania podjąć w przyszłości, aby polepszyć swoją sytuację, jeśli sprawozdanie wykazuje dużo strat. Dzięki temu dokumentowi firma ma okazję również pochwalić się swoimi sukcesami.

Jeśli chodzi o klientów danej firmy, również oni chcą mieć pewność, że można danej marce zaufać pod względem finansowym i że wszelkie jej działania są rejestrowane i rozliczane w prawidłowy sposób. Ważną informacją dla klientów jest również terminowość i same stawki – dzięki tym danym są oni w stanie ocenić, czy współpraca jest możliwa pod względem ich finansów i możliwości. Sprawozdanie podatkowe jest zatem niezwykle ważne, ponieważ jest świadectwem działalności danej firmy lub instytucji.