Bezrobocie wśród młodych – plaga Europy

Najgorzej jest w krajach południowych: Hiszpania, Włochy i Grecja to miejsca w których lokalnie bezrobocie śród młodych może dochodzić nawet do kilkudziesięciu procent. To ogromne obciążenie nie tylko dla samych bezrobotnych ale także dla finansów państwa. Bezproduktywne siedzenie w domu przy równoczesnym braniu pomocy od państwa może tylko pogłębiać kryzys zamiast pomóc się go pozbyć. W Polsce jest pod tym względem źle ale nie aż tak fatalnie jak w krajach południowych. Wydaje się, że wiele korporacji zachodnich upatrzyło sobie Polskę jako miejsce w którym mogą znaleźć dobrze wykształconą kadrę roboczą przy zachowaniu niskich kosztów utrzymania. To z pewnością decyduje o atrakcyjności naszego kraju jako potencjalnego miejsca na budowę filii.

bezrobA co z krajami gdzie bezrobocie wśród młodych osiąga horrendalne wartości? Bez gruntownych reform się nie obejdzie. Blokowanie miejsc pracy przez pracowników, którzy powinni być już na emeryturze, wysokie koszty zatrudnienia nowego pracownika i niski poziom kwalifikacji to główne problemy z jakimi boryka się ten rynek pracy. Zmiana niestety musi być okupiona radykalnymi decyzjami, które z początku mogą godzić w niemal całe społeczeństwo. Aktywizacja młodych bezrobotnych nie ma szansy powodzenia w przypadku kiedy państwo posiada rozwiniętą pomoc socjalną – to główny powód dla któego młodzi ludzie nawet nie chcą zmienić takiego stanu rzeczy. Przykręcenie kurka z pieniędzmi wydaje się więc pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji.