Usługi transportowe a podatek VAT

Podatki są jednym z najważniejszych elementów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zaniedbanie tego typu działań oraz występowanie licznych nieprawidłowości może doprowadzić do kontroli ze strony urzędu skarbowego bądź naliczenia sporych kar, które dotyczą brak reakcji bądź przypuszczenie, że przedsiębiorca dopuszcza się manipulacji nielegalnymi środkami pieniężnymi. W przypadku transportu warto wiedzieć, jakie stawki VAT obowiązują w przypadku przewozów osób, a jakie w przypadku towarów. Należy także posiadać wiedzę na temat tego, jakie usługi mogą otrzymać VAT 0%. Podatki w transporcie to niezwykle ważna tematyka, która wymaga odpowiedniego przygotowania oraz obsługi przez wykwalifikowane i doświadczone osoby.

Podatki w transporcie – na co zwracać uwagę?

Zagadnienia dotyczące podatków mogą być niezwykle skomplikowane, szczególnie dla osób, które nie posiadają doświadczenia ani wiedzy w tym zakresie. Aby odpowiednio zarządzać firmą transportową, warto zdecydować się na współpracę z profesjonalnym biurem księgowym, które zajmie się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi odprowadzania podatków za daną usługę transportową.

W przypadku transportu osób, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy VAT, świadczenia tego typu są uwzględniane wraz z pokonywanymi odległościami. Nie ma znaczenia czy klient jest podatnikiem VAT czy zwykłą osobą fizyczną, która nim nie jest. Oznacza to, że w takim przypadku przewoźnik płaci podatek w każdym państwie, przez które przejeżdża. Usługi transportowe odnoszące się do osób są opodatkowane stawką wynoszącą 8% podstawy usługi. Jeżeli przewoźnik przejeżdża przez kilka krajów to podatek będzie odprowadzony w każdym z nich. Kraje członkowskie Unii Europejskiej podpisały jednak rozporządzenie, które ujednolica sposób odprowadzania tego typu podatków w transporcie.

Transport towarów jest jednak znacznie bardziej skomplikowaną dziedziną, która wymaga posiadania znacznie szerszej wiedzy podatkowej. Wiele problemów sprawia poprawne rozliczenie usługi transportu towarów, ponieważ należy w tym przypadku wziąć pod uwagę między innymi rodzaj transportu oraz status podatkowy nabywcy. Rodzaje transportu towarów mogą dzielić się na:

  • krajowy,
  • wewnątrzwspólnotowy (UE),
  • międzynarodowy.

W przypadku, kiedy usługa transportowa jest świadczona na rzecz podatnika, stosuje się zasadę ogólną, która mówi, że miejsce świadczenia usługi jest miejscem, w którym podatnik będzie odprowadzał VAT.

Podatki w transporcie

Jednakże w przypadku transportu towarów na rzecz osób niebędących podatnikami, jest on opodatkowany w miejscu, gdzie się odbywa wraz z uwzględnieniem ewentualnie pokonanych odległości wyrażonych w kilometrach. W przypadku, kiedy tranzyt rozpoczyna się i kończy w innych państwach, to opodatkowany jest tam, gdzie rozpoczęła się podróż. Reasumując, warto zwrócić uwagę na transport międzynarodowy, dla którego przyjmuje się zasady ogólne dla podatku VAT.

Stawka VAT, a towary

W przypadku VATu na towary, może się on różnić w zależności od przewożonego rodzaju materiałów. Jeśli jest to transport międzynarodowy to można uzyskać minimalną stawkę, która wynosi 0%. Jeśli jest to jednak transport krajowy to obowiązywać będzie stawka wynosząca aż 23% podatku VAT.

Istnieje także kilka przypadków, w których można liczyć na zerowe opodatkowanie, a mianowicie: transport towarów w kraju, stanowiący część usługi transportu międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowy transport towarów, który również jest częścią tranzytu między różnymi krajami.

Prowadząc firmę transportową warto zorientować się w zakresie obowiązujących stawek VAT oraz tego w jaki sposób można uzyskać zerowy podatek, dzięki różnym rozwiązaniom. Są to głównie przypadki, które dotyczą transportu międzynarodowego, który obecnie cieszy się coraz większą popularnością wśród firm transportowych ze względu na spore zyski.