Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Jeśli szukasz Kancelarii, która używając nie tylko języka prawniczego, ale przede wszystkim języka biznesu, udzieli fachowego wsparcia w bieżącej działalności, Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik to odpowiedni wybór. Jest to bowiem kancelaria oferujący kompleksową pomoc prawną podmiotom publicznym oraz prywatnym. Jest ona świadczona na trzech płaszczyznach – ochrony danych osobowych, kwestii biznesowych oraz podmiotów leczniczych. W ofercie znajduje się m.in. pomoc w procesach przekształceń, aportach czy podziałach podmiotów, po­śred­ni­cze­nie w za­ku­pie pla­có­wek me­dycz­nych, wspar­cie pro­ce­su sprze­da­ży pla­có­wek me­dycz­nych oraz in­ne kro­ki bi­zne­so­we. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą

 

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon: 792 304 042

E-mail:  sekretariat@pawelczyk-kozik.pl

Strona: https://pawelczyk-kozik.pl/