Jakie dokumenty powienien mieć przy sobie zawodowy kierowca podczas kontroli drogowej?

Przepisy prawa o ruchu drogowym decydują o tym, jakie dokumenty powinien pokazać kierowca podczas kontroli drogowej. Obowiązkowe są oczywiście: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie OC.

Rodzaj dokumentów, które powinna mieć przy sobie osoba kierująca pojazdem, reguluje art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110). Zgodnie z nim do tej pory obowiązkiem było posiadanie prawa jazdy. W przypadku kontroli drogowej jego brak upoważniał przeprowadzającego kontrolę funkcjonariusza do wystawienia mandatu. Jakie dokumenty powinien mieć teraz przy sobie kierowca?

Przepisy w Polsce

Zgodnie z wprowadzeniem pakietu deregulacyjnego, który wszedł w życie 5 grudnia 2020 roku, kierowca nie jest zobowiązany do posiadania przy sobie prawa jazdy.

Za brak prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenie OC, prowadzący pojazd nie dostanie mandatu. Policjant zweryfikuje uprawnienia do kierowania i dopuszczenie samochodu do użytkowania w systemie elektronicznym. Wystarczy podać mu swoje dane osobowe lub pokazać dowód osobisty – w formie fizycznej lub elektronicznej.

Kiedy brak konieczności posiadania przy sobie dokumentów obowiązuje? Zwolnienie z obowiązku okazania stosownych dokumentów funkcjonariuszowi przeprowadzającemu kontrolę drogową zachodzi wtedy, gdy kierowcy są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, czyli ich dane są zawarte w CEPiK, mają prawo jazdy wydane w Polsce i poruszają się po terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrola drogowa

Jeszcze do niedawna podczas kontroli drogowej policjant prosił kierowcę o okazanie prawa jazdy. Na jego podstawie weryfikował uprawnienia do kierowania i to, czy pojazd może się bezpiecznie poruszać po drodze.

Obecnie prowadzący samochód podaje tylko swoje dane lub pokazuje dowód. W systemie elektronicznym funkcjonariusz widzi wszystkie informacje, które go interesują. Ma również do dyspozycji zdjęcie, które może wykorzystać w celu zweryfikowania tożsamości. Jest ono pobierane automatycznie z serwisu mTożsamość, czyli z Rejestru Dowodów Osobistych.

W sytuacji, gdy funkcjonariusz nie będzie mógł połączyć się z bazą, zweryfikuje dane, kontaktując się z oficerem dyżurnym. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż taka kontrola może trwać nieco dłużej niż zazwyczaj. Jeśli jednak kierowca będzie mieć przy sobie plastikowe prawo jazdy, weryfikacja może się odbyć „po staremu”.

Brak obowiązku okazywania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC podczas kontroli drogowej nie równa się całkowitej rezygnacji z ich posiadania. Po pierwsze, jest to wymagane prawnie. Po drugie, „analogowe” dokumenty wciąż będą potrzebne w wielu sytuacjach – chociażby przy sprzedaży samochodu, podczas badania technicznego na Stacjach Kontroli Pojazdów, a także na zagranicznym wyjeździe.

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca zawodowy?

Kierowca zawodowy do prawidłowego wykonywania zawodu musi posiadać szereg różnych dokumentów. Wymagane zaświadczenia, są potwierdzeniem spełnienia określonych wymagań i obowiązków. Nie wszystkie dokumenty są bezpośrednio potrzebne kierowcy. Część z nich powinna być przechowywana w firmie u pracodawcy.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca jest zobowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

Wszystko zależy od charakteru transportu i przewożonych rzeczy. W sytuacjach specjalnych wymagane jest odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy.

W transporcie drogowym rzeczy do dokumentów kierowcy, które powinien mieć on przy sobie, należą zaświadczenia związane z przewożonym ładunkiem, a także odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym.

Przydatne mogą być także zezwolenia na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.

dokumenty kierowcy

Prawa na terenie Europy

Obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy, polisy OC i dowodu rejestracyjnego dotyczy przede wszystkim zagranicznych kierowców, którzy nie mają polskiego prawa jazdy, a także osób jeżdżących samochodami, które nie należą do nich w sensie prawnym – korzystają z pojazdów leasingowanych, wypożyczonych i firmowych. Brak obowiązku okazywania „analogowego” prawa jazdy nie obowiązuje też poza granicami Polski.

W przypadku wykonywania międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne potrzebny jest formularz jazdy.