Jak motywować swoją kadrę, aby pracowała efektywnie?

Jak powszechnie wiadomo, odpowiednia motywacja pracowników ma ogromny wpływ na to, jak wykonują oni swoją pracę. Dzięki niej możemy pracować lepiej, znacznie efektywniej, a przede wszystkim z większym zapałem. Nasze obowiązki przestają być jedynie przymusem, a zaczynają stawać się satysfakcjonujące. Dlatego też, mądry pracodawca powinien umiejętnie motywować swoich pracowników. W jaki sposób może wykonać to zadanie? Jakie czynniki motywują podwładnych do pracy? Wbrew pozorom nie chodzi tutaj tylko o pieniądze.

Każdy pracownik chce godnie żyć

Wynagrodzenie to najważniejszy czynnik motywujący pracownika. Postawmy sprawę jasno – to dzięki odpowiednim zarobkom możemy osiągnąć odpowiedni standard życia. Nawet jeśli atmosfera w pracy będzie idealna, praca ambitna i ciekawa, to tymi wszystkimi czynnikami nikt nie opłaci swojego mieszkania i nie zapełni lodówki.

Zarobki powinny być adekwatne do kompetencji pracownika, a te powinny być dostrzegane przez pracodawcę. Wielu przełożonych nie docenia potencjału i zaangażowania pracownika, a w efekcie go traci. Z czasem wysoka pensja nie będzie wystarczająca, dlatego warto przydzielać premie za dodatkowe osiągnięcia oraz dodatki dla najlepszych pracowników. Istotne jest docenianie zaangażowania na bieżąco. Wówczas taka finansowa gratyfikacja na pewno poprawi samopoczucie podwładnego.

Docenianie pracownika to klucz do sukcesu

Pracę można docenić na wiele sposobów, a jednym z nich jest oczywiście wysokość wynagrodzenia oraz premie. Jednak to nie wszystko. Pewnym jest, że dla większości pracowników znaczenie mają również inne kwestie. Najgorsza sytuacja to ta, kiedy pracownik wkłada sporo pracy i zaangażowania w jakiś projekt, a pracodawca kompletnie nie zauważa jego starań. Taka sytuacja potrafi skutecznie zniechęcić do dalszego działania, bo też po co się męczyć, skoro nikt nie zwróci uwagi na cały ten wysiłek? Dlatego świetnym narzędziem motywowania jest właśnie pochwała. Czasem wystarczy jedynie  kilka dobrych słów, najlepiej wypowiedzianych przy pozostałych pracownikach lub też przy kliencie.

Pracodawca powinien stale zauważać starania swojego pracownika i doceniać je właśnie publicznie. W taki sposób pracownik zyska motywację do dalszej pracy i będzie czuł się podbudowany. Poza tym taka pochwała ma wpływ nie tylko na jedną osobę, ale również na cały zespół. Gdy współpracownicy usłyszą, że pracodawca kogoś docenił, sami zaczną bardziej się starać, aby usłyszeć dokładnie to samo.

Motywacja kluczem do sukcesu

Stabilność zatrudnienia motywuje

Poczucie bezpieczeństwa i stabilnego zatrudnienia to kolejna bardzo istotna kwestia. W czasach dynamicznie zmieniającego się świata, każdy chce mieć w życiu kilka stałych elementów, takich jak rodzina, dom i właśnie praca. Kupno mieszkania lub też posiadanie dzieci wymaga stabilności zatrudnienia, aby móc w spokoju utrzymywać siebie i rodzinę.

Wiadomo, że na samym początku należy przetestować pracownika i nie proponuje się mu stałej umowy o pracę. Jednak gdy ten już się wykaże, nie wolno go przetrzymywać w niepewności i należy mu zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. W przeciwnym razie poszuka on tych czynników u innego pracodawcy.

Atmosfera przede wszystkim

Jak zmotywować pracowników, gdy w firmie panuje niemiła atmosfera? Wydaje się to być niemożliwe. Chodzi w końcu o to, aby ludzie z chęcią i bez stresu przychodzili do swojej pracy. Gdy w przedsiębiorstwie wda się zły i nieodpowiedni rodzaj komunikacji między pracownikami – motywacja do wykonywania obowiązków gwałtownie spada.

Dlatego też to na pracodawcy leży obowiązek starannego zadbania o to, by atmosfera w miejscu pracy była jak najlepsza, a jeśli potrzebuje w tym pomocy może skorzystać z pomocy profesjonalnych motywatorów,jednym z nich jest na przykład Tomasz Piotr Sidewicz. Powinien się on zastanowić, czy to w nim nie leży problem. Nikt nie będzie się poświęcał dla aroganckiego przełożonego, który nie szanuje ludzi i wywołuje u nich stres. Należy szanować pracowników, zapewniać im spokój i miłą atmosferę.