IT a przyszłość zawodów – jak znaleźć pracę?

Od zawsze, praca w dziale lub branży IT kojarzy się wielu osobom z wielogodzinnym przesiadywaniem w biurze i zajmowaniem się jedynie programowaniem. Sam termin programowania jest znany niewielu ludziom spoza branży IT.

Duża liczba osób może uważać pracę w IT za nudną. Tymczasem, rynek informatyczny prężnie się rozrasta. Nie brakuje chętnych do rozwijania się w tej dziedzinie. Dlatego, coraz częściej tworzą się firmy oferujące różnorodne usługi z zakresu informatyki. Praca informatyka jest pod wieloma względami bardzo atrakcyjna, lecz wymaga konkretnych umiejętności i zapału do pracy.
Jak zapewnić sobie szanse na zostanie pracownikiem branży IT? – Poniżej wymienione wskazówki przybliżą nam wzorzec zachowań i faktów, jakich należy się trzymać aplikując na stanowisko programisty.

 

Firmy informatyczne a przyszłość zawodów – jak dostać pracę w IT?

W dzisiejszych czasach, praca w IT jest powszechna. Wiąże się to bezpośrednio z szybkim rozwojem technologii. Obecnie, Internet stanowi podstawowe narzędzie, które umożliwia nam komunikację, rozrywkę, wiedzę, a nawet znalezienie pracy.

Studia nie zawsze stanowią kluczową rolę. Wiele jest firm, w których pracownicy stanowią na jakość wykonywanej przez nas prac oraz na umiejętności informatyków. Dziś, stawia się przede wszystkim na skuteczność i kreatywność, jaką mogą zapewnić nam kandydaci na stanowisko programisty.

Osoby, które zajmują się rekrutacją nowych pracowników w branży IT, zwracają uwagę przede wszystkim na to, w jakich projektach kandydaci brali udział. Doświadczenie to podstawowe kryterium, jakie powinien spełniać każdy kandydat. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, możemy darować sobie przeglądanie i sprawdzanie umiejętności danego kandydata. Pracując w branży IT, każdy rekruter ma świadomość, jakich umiejętności wymaga wykonanie danych zadań i czynności.
Wykonane projekty oraz doświadczenie, znacznie przewyższają znaczenie uzyskanego dyplomu na studiach. Nie znaczy to, iż kandydaci bez studiów mają większe szanse. Studia znacznie ułatwiają znalezienie pracy w zawodzie.
Szanse zawsze są równe, jeżeli port folio, wiedza oraz doświadczenie, są dość bogate. Podczas oceniania CV kandydata oraz przeprowadzania z nim rozmowy, brane są pod uwagę awanse. Ilość przepracowanych lat nie jest o tyle istotna, co uzyskanie wyższego stanowiska.

Wykształcenie ma jednak duże znaczenie, przede wszystkim w wielkich firmach i korporacjach. Jednostki takie muszą bowiem spełniać odpowiednie wymogi – osoby posiadające odpowiednio wysokie wykształcenie, są upoważnione do wykonywania konkretnych procedur. Mniejsze firmy z kolei cechują się tą zaletą, iż umiejętności i doświadczenie znacznie przewyższają wykształcenie.

 

Rekrutacja na stanowisko w firmie IT

Jeśli zdecydujemy się aplikować do konkretnej firmy na stanowisko programisty, musimy mieć świadomość o podawaniu prawdziwych danych w naszym CV. Jest to często lekceważona procedura. Działy oraz branże IT wymagają posiadania konkretnej wiedzy. Znajomość programów, technologii, wyżej wspomniane doświadczenie oraz port folio, pozwolą nam zdobyć konkretną posadę.
Nasze referencje, doświadczenie, umiejętności i wiedza, są szybko weryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Istotne jest więc, by skupiać się na prawdziwych informacjach, jakie zawrzemy w CV i liście motywacyjnym.
Zadaniem rekrutera jest także sprawdzenie projektów, przy jakich pracował kandydat. Każda firma informatyczna może mieć nieco inne założenia i politykę – projekty i sposób ich wykonania wskaże rekruterom właściwą odpowiedź na pytanie, czy dany kandydat ma szansę przyczynić się do znacznego rozwoju naszej firmy.
Oprócz umiejętności i doświadczenia, kandydat musi wykazywać chęci do nauki i ciągłego rozwoju. IT to branża, w której pracy jest dużo, dlatego do firm takich potrzeba ludzi, którzy nie boją się nowych wyzwań.

Obecnie, ilość stanowisk, jakie tworzone są w firmach i działach IT, ciągle rosną i zmieniają się. Wraz z ciągłym rozwojem technologii, powstaje duża ilość nowych stanowisk. W Polsce wciąż brakuje informatyków, dlatego oferty pracy i zarobki są dziś tak atrakcyjne. Przykładem może być aitik, który w krótkim czasie stał się jedną z najczęściej wybieranych firm z sektora supportu IT w swoim regionie.

Informatyka stanowi dość obszerną branżę, w której ceni się wiele umiejętności. Programowanie, znajomość języków HTML, C++ czy PHP, umiejętność pracy w zespole oraz tworzenie projektów – wszystko to nakłada się na nasze szanse zostania zatrudnionym w wybranej firmie informatycznej.