Czy każdy, kto pracował w Niemczech musi rozliczyć się z podatku w Niemczech

Praca w Niemczech na emigracji niesie ze sobą wiele korzyści – wysokie zarobki, stosunkowo niskie koszty utrzymania, benefity oraz większe perspektyw rozwoju. Z drugiej strony wymaga ona załatwienia mnóstwa formalności i opłacenia podatków na miejscu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że podatki to istotna kwestia, o której trzeba wiedzieć zanim podejmie się decyzję o wyjeździe do pracy. System podatkowy za zachodnią granicą opiera się na podziale klasowym, od którego zależna jest wysokość obowiązkowego do zapłaty podatku dochodowego. Oprócz tego nie wszyscy muszą rozliczać się z podatku w Niemczech.

Rozliczenie podatku w Niemczech – co trzeba wiedzieć?

Tak naprawdę złożenie zeznania podatkowego nie jest obowiązkowe, ale warto to zrobić, aby odzyskać podatek z Niemiec. Do Urzędu Skarbowego nie muszą składać dokumentów osoby, które nie spędziły na terenie Niemiec co najmniej 6 miesięcy. Nie mogą oni również ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Pracownicy sezonowi nie muszą się zatem przejmować kwestią rozliczenia podatku pod koniec roku podatkowego – chyba że otrzymają wezwanie. Obowiązek rozliczenia ciąży jednak na niektórych emigrantach – nawet jeśli nie spodziewają się odzyskania podatku z Niemiec.

W pierwszej sytuacji należy się rozliczyć w momencie, gdy w wyniku działań pracodawcy pracownik ma przyznany przez urząd tzw. kwotę wolną od podatku. Na takim rozwiązaniu najbardziej korzysta przedsiębiorca.

W drugim przypadku obowiązek rozliczenia się z podatku ma każdy Polak znajdujący się w trzeciej klasie podatkowej i pragnie rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego zeznania, aby wykazać, iż został do tego uprawniony. To jednocześnie jedna z najbardziej korzystnych form rozliczania się z podatku.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają również osoby, które prowadzą na terenie Niemiec działalność gospodarczą. Podobnie jak Polacy, którzy posiadając działalność zarejestrowaną w Polsce, a wykonują usługi w Niemczech. W tym ostatnim przypadku chodzi głównie o ustalenie rezydencji podatkowej.

Wezwanie do rozliczenia się z podatku – jak wygląda?

W wyjątkowych sytuacjach niemiecki urząd skarbowy może wezwać podatnika do złożenia zeznania podatkowego, nawet w przypadku, kiedy ten nie ma takiego obowiązku. Wezwanie określa się mianem Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung i niestety jest wysyłane automatycznie, więc nie można nic zrobić w tym kierunku. Nie można jednak zignorować takiego wezwania, ponieważ decyzja zapadnie na podstawie szacunków urzędu skarbowego, czego efektem jest obowiązek zapłaty wyższego podatku. Niezapłacenie tego w określonym terminie podlega egzekucji. Dlatego jeśli Polacy uważają, że takie wezwanie jest bezzasadne, koniecznie trzeba skontaktować się, najlepiej za pośrednictwem profesjonalnej agencji, z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia sytuacji.

zwrot podatku z niemiec kalkulator

Jak odzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Niemieckie prawo podatkowe umożliwia emigrantom odzyskanie części nadpłaconego podatku. Konieczne jest jednak, aby wcześniej rozliczyć się z podatku, a następnie złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami. O zwrot podatku mogą starać się zatem osoby, które spędziły na terenie Niemiec minimum 6 miesięcy bez przerw, a ich pracodawca odprowadzał zaliczki na poczet podatku. Oczywiście najpierw wydawana jest decyzja o wymiarze podatku dochodowego, gdzie wypisana jest dokładna kwota zwrotu podatku.

Droga do otrzymania zwrotu podatku z Niemiec

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec należy posiadać dokumenty, poświadczające roczne zarobki oraz kwotę opłaconego z nich podatku. Pierwszym dokumentem jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte, a następnie można wykorzystać zastępcze zaświadczenie Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Oba te dokumenty wydaje pracodawca i prawem każdego pracownika jest upomnienie się w razie braku dopełnienia przez niego tego obowiązku. W urzędach przyjmowane są również zwykłe zaświadczenia o zarobkach, będą częścią elektronicznego systemu przekazywania urzędom informacji o zarobkach pracowników – Lohnsteuerbescheinigung.

Rozliczanie się z podatku w Niemczech w praktyce

Nie każdy kto pracował w Niemczech ma obowiązek rozliczyć się z podatku. Aby jednak odzyskać oczekiwany zwrot podatku z Niemiec konieczne będzie złożenie rocznego zeznania podatkowego – nie dotyczy to wszystkich grup. Najlepiej rozliczyć się z podatku przy pomocy profesjonalnej firmy, która załatwi większość formalności i pomoże wypełnić wszystkie dokumenty.