Co dają poszczególne metody rozliczania się z Urzędem Skarbowym?

Opłacanie podatków to jeden z podstawowych obowiązków każdego obywatela. Warto jednak wcześniej zorientować się jakie metody rozliczania się z Urzędem Skarbowym będą najbardziej opłacalne dla konkretnego biznesu.

Wybór odpowiedniej formy rozliczania corocznych dochodów w Urzędzie Skarbowym będzie znacznym ułatwieniem podczas składania wszystkich dokumentów. Wyróżnić można przede wszystkim ryczałt, księga przychodów i rozchodów, kartę podatkową czy pełną księgowość.

Ryczałt – co obejmuje i czy warto rozliczać się w ten sposób?

Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych to jedna z prostszych metod rozliczania się z Urzędem Skarbowym, aczkolwiek nie każdy może sobie na nią pozwolić. Ryczałtowe rozliczanie dochodu jest zarezerwowane jedynie dla niektórych działalności gospodarczych. Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać osoby, które do tej pory były zatrudnione na umowę u pracę i teraz zakładają własny biznes, aby dalej kontynuować zadania dla tego samego pracodawcy. Ryczałt jest przeznaczony dla osób, które zarabiają na działalności pozarolniczej – głównie wszystkie spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych. Oprócz tego z tej formy rozliczania mogą skorzystać osoby, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, ale nie korzystają z opodatkowania poprzez kartę podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych charakteryzuje się tym, że przedsiębiorcy nie mogą w żaden sposób pomniejszych osiągniętych dochodów o poniesione koszty podatkowe. Plusem zaś rozliczania się tą metodą są niskie stawki ryczałtu, ustalane w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej – zaczynają się już na 2 procentach i sięgają zaledwie 20.

Aby móc rozliczyć się w ten sposób należy złożyć odpowiedni wniosek u kierownika Urzędu Skarbowego do 20 stycznia każdego roku podatkowego.

Karta podatkowa jako zryczałtowana forma podatkowa

Karta podatkowa to świetne rozwiązanie dla niewielkich zakładów handlowych, usługowych lub wytwórczo-handlowych. Jednocześnie to najprostsza metoda rozliczania się z Urzędem Skarbowym i jest przeznaczona głównie dla osób fizycznych prowadzących zryczałtowaną działalność gospodarczą – opiekę nad dzieckiem lub osobą starsza w domu, działalność w usługach rozrywkowych. Wysokość podatku rozliczanego w Urzędzie Skarbowym nie odzwierciedla realnych dochodów uzyskanych i jest zależna od rodzaju wykonywanych usług, liczbę ludności w miejscowości, rozmiar działalność, wiek.

Do rozliczenia się kartą podatkowa konieczne jest złożenie formularza PIT 16 do 20 stycznia roku podatkowego w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Istotne jest jednak, że jeśli osoba fizyczna w tym roku dopiero otwiera własną działalność gospodarczą, formularz powinna złożyć przed rozpoczęciem pracy. Taki wniosek składa się jednorazowo i obowiązuje aż do momentu rezygnacji z karty podatkowej lub zmiany formy opodatkowania.

KPIR czyli Księga Przychodów i Rozchodów – do kogo jest skierowana?

Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym metodą KPiR jest jedną a najprostszych sposobów rozliczania dochodu przedsiębiorstwa. Księga Przychodów i Rozchodów jest skierowana przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, partnerskich i jawnych.

Sama Księga Przychodów i Rozchodów to narzędzie księgowe, do którego wpisuje się wszystkie przychody oraz wydatki firm. Koniecznie powinny się tam znaleźć przychody, koszty zakupów towarów handlowych i innych niezbędnych materiałów, wszystkie poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem działalności, a także kwoty przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe. Korzystanie z KPiR pozwala na wybranie jednej z opcji podatkowych – według progresywnej skali podatkowej (różnie 19, 30 lub 40 procent) lub stawki liniowej (19 procent).

Doradztwo

Pełna księgowość – na czym polega?

Forma pełnej księgowości to najbardziej dokładny system ewidencji dochodów, ukazująca pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ten sposób rozliczać mogą się osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie. Jak podaje kancelaria Teresy Śmietanki z Warszawy, dzięki pełnej księgowości przedsiębiorstwo posiada wiedzę na temat ewidencji przychodów i kosztów, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych czy kart wynagrodzeń pracowników.

Różne sposoby rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym – co wybrać?

Nie ulega wątpliwość, że przedsiębiorstwa mają szeroki wybór metod rozliczenia swojego dochodu z Urzędem Skarbowym. Warto jednak do tego zadania zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się księgowością oraz doradztwem podatkowym. Dzięki temu uda się znaleźć najbardziej korzystną formę rozliczania podatku.