BUREAU VERITAS

Funkcjonując na obszarze Polski od 60 lat, międzynarodowe przedsiębiorstwo BUREAU VERITAS zajmuje się obsługą licznych sektorów gospodarki w zakresie badań, certyfikacji oraz inspekcji. Korzystając z nowoczesnych laboratoriów zlokalizowanych na całym świecie, BUREAU VERITAS dokonuje oceny zgodności produktów oraz towarów klientów z obowiązującymi wymogami, a także wspiera podmioty gospodarcze w spełnieniu rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności społecznej czy ochrony środowiska. Pełen zakres informacji dostępny jest na stronie internetowej firmy. Zapraszamy.

Adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Telefon: +48 22 549 04 00

E-mail: biuro@bureauveritas.com

Strona: https://bureauveritas.pl/